Kukurydza Środki ochrony kukurydzy
Środki ochrony kukurydzy
Zaprawy do nawożenia
zaprawianie ziarna

Przy stosowaniu zapraw nasiennych należy pamiętać, że zabezpieczają one rośliny przed wybranymi szkodnikami do kilku tygodni od siewu. W późniejszym okresie może się okazać, że istnieje konieczność zastosowania innych metod do ograniczania liczebności oraz szkodliwości najważniejszych gatunków. W takim przypadku konieczne jest stałe monitorowanie stanu zasiewu kukurydzy pod kątem występowania szkodników lub uszkodzeń jakie powodują.

Więcej…
 
Zoocydy
zoocydy w uprawie kukurydzy

Zoocydy, związki chemiczne używane do zwalczania szkodników: gryzoni, owadów, roztoczy, nicieni, ślimaków. Ze względu na metody działania dzielą się na trucizny oddechowe, kontaktowe i żołądkowe. Mogą to być chlorowcopochodne węglowodorów, karbaminiany, organiczne związki fosforu  i związki acylomocznikowe.

Więcej…
 
Szkodniki kukurydzy
szkodniki kukurydzy

Aktualnie w kukurydzy żeruje około 20 szkodników kukurydzy, ale co roku pojawiają się nowe, żerujące na innych roślinach uprawnych. Do takich szkodników należą między innymi skrzypionki zbożowe, mszyce, pluskwiaki, łokaś garbatek i inne. Jednak istotne znaczenie ma tylko kilka z nich, natomiast wszystkie inne zwiększają podatność na choroby. Obecnie największe zagrożenie stanowi:

Więcej…
 
Herbicydy
herbicydy w kukurydzy

Ważnym zabiegiem dla utrzymania dobrej zdrowotności jest zwalczanie chwastów, ponieważ na wielu gatunkach mogą rozwijać się i wstępnie żerować niektóre szkodniki, by później przejść na kukurydzę. Osłabiając rośliny, zachwaszczenie przyczynia się również do silniejszego opanowania kukurydzy przez choroby. Także w sąsiedztwie plantacji już od wiosny należy niszczyć chwasty grubołodygowe w których mogą rozwijać się i zimować gąsienice omacnicy prosowianki.

Więcej…
 

Sonda

Jaką chorobę kukurydzy uważasz za najgroźniejszą?